O firmie

Leczenie dolegliwości bólowych kręgosłupa - większość dolegliwości pochodzi
od nieprawidłowego ustawienia miednicy wskutek czego powstają wtórne przemieszczenia całego szkieletu. Przemieszczenia te mają najczęściej charakter odwracalny. W oparciu o dokładną analizę ustawienia kręgosłupa
i po zastosowaniu adekwatnych technik manualnych zaburzenia funkcjonalne mogą być usunięte, pozwalając pozbyć się bólu.

Fizjoterapia sportowa, po zabiegach chirurgicznych, urazach - nieistotne,
czy jesteś profesjonalnym sportowcem, czy masz pracę siedzącą. Dzięki zastosowaniu indywidualnego programu terapii skracam czas potrzebny
na powrót do pełni sił oraz do treningów. Fizjoterapię zawsze poprzedzam szczegółową diagnostyką i na jej podstawie programuję proces leczenia.

Specjalistyczne testy funkcjonalne dla sportowców FMS (functional movement system) - stosując FMS potrafię określić stan funkcjonalny zawodnika, zdiagnozować występujące asymetrie, wykryć słabe ogniwo łańcucha ruchowego, a tym samym zminimalizować ryzyko kontuzji.

Ceny od 30 zł - ustalane indywidualnie w zależności
od stanu pacjenta i prognozowanej ilości wizyt.

Łukasz Baran
orthoreha

Tel:       600 328 607
e-mail: biuro@orthoreha.pl